ALPENWANDER, GIPPEL


Středa, 22. června

Spali jsme u Roušarů, protože žádný vlak tak brzo nejede. Autobus odjížděl ve 4.30. Bylo to tak půl na půl: staří - mladí. Do místa určení jsme dojeli před 9 h a v 9.00 už jsme vyrazili k vrcholu.

Gippel panorama Alp z Gippelu
Bus se rozdělil na dvě skupiny, my jsme byli v první a ta měla vyrazit a jít rychlejším tempem, protože měla namířeno ještě na vrchol Göller, který ale nebyl na plánované trase. Nedlouho po prvním kilometru mi začal docházet dech, protože pan Vala a dva dědoušci nasadili opravdu rychlé tempo. Bylo nás v té skupině 10. Za dvě hodiny ostré chůze s několika přestávkami na pití jsme dorazili na vrchol Gippel (1669 mnm), odkud byl nádherný rozhled do okolí, na nižší kopečky směrem na sever, odkud jsme přijeli, a na zdvíhající se Alpy směrem k jihu. na vrcholu Gippelu Bohužel se ale začalo rychle zatahovat. Začala nás docházet druhá skupina, a tak jsme vyrazili směr Hofalm (další vrcholek na naší trase). Kousek pod Gippelem začalo pršet a nám to na kamenech nepříjemně klouzalo. Navlíkli jsme pláštěnky. Vala byl někde daleko vpředu a i naše skupinka se po chvíli rozdrobila. Když pak přestalo pršet, škrábali jsme se směrem k Hofalmu. Potkali jsme asi 6 kamzíků, tak blízko jsme jim v životě nebyli. Po značce jsme došli až na Hofalm, kde jsme se potkali s Valou a dvěma důchodci. Hofalm má 1546 mnm. Tam bylo už nádherně. Rozhodli jsme se, že se nebudeme honit a že na Göller nepůjdeme, a tak šel Vala se dvěma důchodci sám. My jsme tam chvilku poseděli a pak jsme se sami, následovaní jednou paní, vydali dolů do Kernhofu k autobusu. Tam jsme ještě tak dobrou hodinu a něco čekali na ostatní. Do Brna jsme dojeli tak blbě, že nám ujel vlak ve 21.09. Takže jsme zašli do Valašky na večeři a ve 23.09 jsme jeli domů.Fotogalerie | Artefakty | Mapy |

2007 - 2013 © Emma, Klárka, Eva & Jan Šafaříkovi