cestovani.safarikovi.org

Mapa tvrze Dobrošov

Dělostřelecká tvrz Dobrošov: Dělostřelecké tvrze měly zesilovat linii těžkého opevnění v nejohroženějších oblastech. V prostoru Bohumín - Krkonoše mělo být vybudováno celkem 15 dělostřeleckých tvrzí, do "Mnichova" bylo stavebně dokončeno jen 5 tvrzí (Hanička, Adam, Bouda, Hůrka, Smolkov), 4 zůstaly nedokončené (Stachelberg, Dobrošov, Skutina, Šibenice). Průzkum terénu před vyměřením tvrze probíhal v zimě 1935 a v létě roku 1936. Výsledkem byl projekt sedmiobjektové dělostřelecké tvrze. Její mohutnost (dva pěchotní, čtyři dělostřelecké objekty a srub vchodový) odpovídala důležitosti svěřeného úkolu - uzavření údolí Metuje u Náchoda. Tvrz mohla být z terénních důvodů umístěna pouze na dobrošovské náhorní plošině. Tím došlo v těchto místech ke zdvojení obranné linie, neboť se tvrz dostala až za sruby N-S 78 "Polsko", N-S 79 "Hrobka" a N-S 71 "V sedle". Stavba tvrze Dobrošov byla zahájena 13. září 1937. V případě dokončení měla mít tvrz osádku 571 mužů. Do září 1938 byly stavebně dokončeny pouze tři objekty. Podzemí (v hloubce až 40 metrů) bylo celé vyraženo a vybetonováno asi ze dvou třetin. Bylo vyrubáno 1750 m spojovacích chodeb a cca 750 m podzemních sálů (budoucí kasárna, sklady, technické zázemí...).

mapa areálu pevnosti Dobrošov
 
2007 - 2013 © Emma, Klárka, Eva & Jan Šafaříkovi